Yhteiskuntatieteiden maisteri Jyrki Katainen on tehnyt pitkän ja monipuolisen uran monipuolisissa tehtävissä usean eri toimielimen jäsenenä. Ennen poliittista uraansa hän toimi vuonna 1998 Kansallisen Sivistysliiton koulutussuunnittelijana ja kouluttajana, teki opettajan sijaisuuksia ja toteutti koulutusprojekteja.

Toimielinten tehtävä

Toimielimellä tarkoitetaan sellaista organisaation rakenteellista ja toiminnallista osaa, joka hoitaa toiminnalle välttämätöntä tehtävää. Eduskunta valitsee kansanedustajat toimielimiin, jotka asetetaan yleensä koko vaalikaudeksi vaalikauden ensimmäisillä valtiopäivillä. Toimielinten edustusten jakoon vaikuttavat eduskuntaryhmien koko ja valtasuhteet. Osassa toimielimiä on jäseninä myös kyseisen alan asiantuntijoita kansanedustajien lisäksi, mikäli se on asianmukaista.

Jyrki Kataisen toimielinjäsenyydet

Katainen valittiin 7.4.1999 maa- ja metsätalousvaliokunnan sekä sivistysvaliokunnan jäseneksi, hallintovaliokunnan varajäseneksi ja kansaneläkelaitoksen valtuutettujen ensimmäiseksi varajäseneksi. Hänet nimettiin 23.4.1999 tulevaisuusvaliokunnan jäseneksi.

Maa- ja metsätalousvaliokunnassa hän toimi saman vuoden syyskuun kolmanteen päivään saakka aloittaakseen 8.9.1999 varajäsenenä vuoden 2004 maaliskuun puoliväliin saakka. Sivistysvaliokunnan jäsenenä Katainen vaikutti vuoden 2004 syyskuuhun asti. Hänen hallintovaliokunnan varajäsenyytensä kesti maaliskuuhun 2003, Kelan valtuutettujen varajäsenyys saman vuoden aprillipäivään.

Päivämäärällä 20.3.2007 päättyi Kataisen monen vuoden pesti tulevaisuusvaliokunnassa, jonka puheenjohtajaksi hänet oli valittu huhtikuussa 2003. Joulukuun kahdeksantenatoista päivänä vuonna 2001 Katainen pääsi varajäseneksi perustuslakivaliokuntaan toimen kestäessä helmikuuhun 2002. Hän pääsi kokemaan myös, millaista on pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan varajäsenenä 18.12.2001 – 18.3.2003.

Katainen ulkoasiainvaliokunnassa

Jyrki Kataiselle kertyi runsaasti kokemusta niin ikään ulkoasiainvaliokunnasta, jonka varajäsenyys alkoi hänen kohdallaan 11.6.2002. Seuraavan vuoden huhtikuussa hän käväisi varsinaisen jäsenen roolissa palatakseen varajäseneksi ajanjaksolla 9.9.2004-20.3.2007, kunnes vuoden 2007 huhtikuun kolmannesta päivästä huhtikuun kahdeksanteentoista päivään asti vallitsi ulkoasiainvaliokunnassa Kataisen puheenjohtajuus.

Kataisen toimielintehtävät vuodesta 2003

Jyrki Katainen nautti eduskunnan luottamusta useiden toimielinten jäsenenä myös vuodesta 2003:

  • puhemiesneuvoston jäsenyys 2.4.2003 – 18.4.2007
  • valtiovarainvaliokunnassa 2.4.2003 – 25.4.2003
  • verojaostossa 8.4.2003 – 5.5.2003
  • ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnan varajäsenenä 2.4.2003 – 20.3.2007
  • Yleisradio Oy:n hallintoneuvos 2.4.2003 – 22.4.2005

Jyrki Katainen pankkivaltuustossa ja kansainvälisissä toimissa

Länsi-Euroopan unionin parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnan jäsenyys 10.2.2004 – 20.3.2007 on taatusti ollut Kataiselle mielenkiintoinen ja avartava kokemus. Hänet valittiin myös eduskunnan pankkivaltuustoon, jossa hän toimi ajalla 26.4.2005 – 2.5.2007. Näiden lisäksi Katainen oli jäsenenä myös kansainvälisten asioiden foorumissa 21.4.2006 – 20.3.2007.

Jyrki Kataisen ministeriaika

Vuoden 2007 eduskuntavaalien jälkeen kokoomus oli Suomen toiseksi suurin puolue. Tähän saavutukseen Katainen oli onnistuneesti luotsannut kokoomuksen puolueen puheenjohtajuutensa myötä. Hänet nimitettiin valtiovarainministeriksi pääministeri Matti Vanhasen toiseen hallitukseen ajalle 19.4.2007 – 21.6.2010.

Katainen säilytti ministerinsalkkunsa myös Kiviniemen hallituksessa 22.6.2010 – 21.6.2011. Financial Times-lehden mukaan Katainen oli vuoden 2008 lopulla Euroopan paras valtiovarainministeri. Katainen sai valtiovarainministerin salkun haastavaan aikaan, sillä kansainvälinen taantuma vaikutti auttamattomasti myös Suomen tilanteeseen. Se näkyi Financial Timesin listauksissa, joissa Katainen sijoittui parhaiten tehtäviään hoitavien valtiovarainministerien joukossa sijalle 12 vuonna 2009. Vuonna 2010 hänen sijoitustaan korotettiin viidenneksi parhaaksi.

Tietenkin tällaisella mediassa julkaistulla paremmuuslistauksella on ennemmin viihteellinen merkitys, vaikka se perustuneekin asiantuntijoiden arvioihin.

Valtiovarainministeri Kataisen aikaansaannoksia

Kataisen valtiovarainministerikaudella korotettiin opintorahaa, eläkeläisten toimeentuloa takuueläkkeen muodossa, sairauspäivärahaa, minimiäitiyspäivärahaa ja myös isyyspäivärahaa. Alle 25-vuotiaisiin kohdistuvana uudistuksena säädettiin, että koulutuksesta kieltäytyvältä alle 25-vuotiaalta on mahdollista leikata toimeentulotuen perusosaa korkeintaan neljänkymmenen prosentin verran.

Elokuun 2008 budjettiriihessä tehtiin päätös myös verojen alentamisesta kohdistaen verokevennykset pieni- ja keskituloisiin. Suomen Pankki arvioi veroja jouduttavan korottamaan julkisen talouden heikentyessä. Kataisen katsoi mahdolliseksi kompensoida asiaa kenties työurien pidentämisen ja budjetin sopeuttamisen kautta.

Keväällä 2008 valtiovarainministeri Jyrki Kataisen kanta oli, että valtionvelan lyhentäminen on tärkeää, mutta taantuman myötä heikentynyt taloustilanne johti lisävelan ottamiseen. Katainen pyrki korostamaan tasapainoa velkaantumisen ja talouden elvyttämisen välillä. Kuitenkin velkaa katsottiin tarpeelliseksi ottaa useita miljardeja euroja, mikä on luonnollisestikin aiheuttanut kritiikkiä.

Tammikuussa 2009 hallitus ehdotti poistettavaksi työnantajan Kela-maksun elvytystoimenpiteenä kuntien aseman ja yritysten työllistämiskyvyn parantamiseksi. Kelan rahoitusvajeen korvaamiseksi oli tarkoitus käyttää velkarahaa ja korottaa ympäristö- ja energiaveroja. Kela-maksun poistosta päätettiin eduskunnassa maaliskuussa 2009. Työmarkkinaosapuolet sopivat TEL-maksujen korotuksista vuodesta 2011 alkaen.

Jyrki Kataisen virka pääministerinä

Jyrki Kataisella oli jonkin verran kokemusta pääministerin vastuualueesta jo ennen oman pääministerikautensa alkamista pääministerin sijaisena 19.4.2007 – 21.6.2010.

Eduskuntavaaleissa 2011 kokoomus kohosi eduskunnan suurimmaksi puolueeksi, jolloin Kataisen osaksi tuli hallitustunnustelijan tehtävä. Katainen valittiin hallitusneuvotteluissa 22.kesäkuuta 2011 virkaan astuneen hallituksen pääministeriksi.

Kokoomuksen asema suurimpana puolueena oli Kataisen tärkeimpien tavoitteiden kärjessä, joten aseman saavuttaminen oli hänelle suuri voitto, johon osaltaan myötävaikutti harkitusti lujitettu yhteistyö keskustapuolueen kanssa. Katainen toimi pääministerinä vuoteen 2014, jolloin hän jätti presidentti Sauli Niinistölle erohakemuksensa ilmoittautuakseen ehdokkaaksi EU-komissioon.

Komissaari Kataisen kansainvälinen ura

Jyrki Katainen siirtyi Olli Rehniltä vapautuneelle EU-komission varapuheenjohtajan paikalle Rehnin tultua valituksi europarlamenttiin toukokuussa 2014. Komissaarina Kataisen vastuualueena ovat Euroopan työpaikat, investoinnit, kasvu ja kilpailukyky. Varapuheenjohtajan tehtäviin kuuluu koordinoida komissaarien työtä.

Vuonna 2016 Politico-lehti arvioi Kataisen kuudenneksi vaikutusvaltaisimmaksi komission jäseneksi 28:n komission jäsenen joukosta. Kansainvälinen työ europarlamentissa on Jyrki Kataiselle toiveiden täyttymys.